trang Blog

Thanh Nhựt ĐặngTham gia: 18/07/2009
 • Tiếng Anh chuyên ngành - dự toán - máy tính
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tiếng Anh chuyên ngành - dự toán - máy tính

  Tiếng Anh chuyên ngành - dự toán - máy tính

  Saturday, 28. April 2007, 15:47:06

  , ,

  Thế Anh trích dịch Chương 8. Phương pháp sử dụng máy tính để lập dự toán, trong tài liệu Means unit price estimating methods, Standards & Procedures for Using Unit Price Cost Data Second Edition.

  Chapter 8 Computerized estimating methods
  Computers have clearly added speed, power and accuracy to construction estimating. They make it possible to produce more estimates in less time, break a job down to a more detailed level for better costs control; manage change orders more easily, tes "what if" scenarios with ease, and integrate estimating with other commonly used construction applications. The objective of this chapter is to provide an overview of unit price estimating through the use of computerized estimating methods. Figure 8.1 is a chart showing an overview of the various levels of estimating programs, and their features/applications.
  Automating the estimating function is an evolutionary process. There are many levels of computerized estimating, which vary in functionality, sophistication, time required to learn and, most of all, price. Many estimators make the mistake of immediately transitioning their manual estimating into a fully integrated estimating software system without learning the basics of what a computer can do for the estimating process. Successful implementation of an estimating software system will not happen overnight. Its usually takes many months of training and user interaction to get a system working to its full capability.
  It is recommended that computerized estimating be introduced through a multi-step process. First, learn the basics of computers and estimating through the use of industry-standard spreadsheet software programs, such as Lotus123 spreadsheet add-on, Quattro or Excel. Next, introduce spreadsheet add-on programs which will provide more versatility than a standard spreadsheet program. Finally, consider upgrading to a complete estimating software application which will utilize the computer's full power. This last step usually allows estimating software to be integrated with other related software applications, such as job cost accounting, scheduling, project management and CAD.
  The basis of any computerized estimating system is its unit price cost database. No matter how sophisticated or user-friendly construction estimating software is, its overall success depends upon the completeness, functionality, and accuracy of the cost data, and the methods by which it is used. Without a fully functional database, construction estimating software is nothing more than a very expensive calculator.

  chương 8. Phương pháp sử dụng máy tính để lập dự toán
  Máy tính đã thực sự tạo ra bước đột phá về tốc độ, khả năng và mức độ chính xác cho công tác lập dự toán công trình. Máy tính cho phép đưa ra bản dự toán trong một khoảng thời gian ngắn, phân chia công việc ra mức độ chi tiết hơn tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý chi phí; điều tiết sự thay đổi dễ dàng hơn, kiểm tra những tình huống, giả thiết đặt ra với công sức bỏ ra ít hơn và hợp nhất công tác lập dự toán với các ứng dụng khác khác thông dụng trong xây dựng. Mục tiêu của chương này là cung cấp một cái nhìn tổng thể về việc phương pháp sử dụng máy tính để lập dự toán và những tính năng, ứng dụng của chúng.
  Hình 8.1 trình bày một sơ đồ tổng quan về những mức độ khác nhau của chương trình lập dự toán và các tính năng, ứng dụng.
  Tự động hoá chức năng lập dự toán là một quá trình phát triển tất yếu. Có nhiều mức độ lập dự toán bằng máy tính, các mức độ đó khác nhau về chức năng, độ phức tạp, thời gian cần thiết để học cách sử dụng và trên hết là chi phí bỏ ra. Nhiều người lập dự toán đã phạm phải sai lầm là ngay sau khi chuyển từ cách lập dự toán thông thường sang hoàn toàn sử dụng một phần mềm lập dự toán mà không có kiến thức cơ bản về những gì máy tính có thể thực hiện được trong công tác lập dự toán.
  Sử dụng thành thạo một phần mềm lập dự toán không thể một sớm một chiều. Thông thường phải mất nhiều tháng đào tạo thì người sử dụng mới có khả năng làm việc và khai thác hiệu quả chương trình.
  Lời khuyên ở dây là lập dự toán bằng máy tính điện tử nên được dẫn dắt qua một quá trình gồm nhiều bước. Đầu tiên, cần hiểu biết về tin học cơ bản và lập dự toán thông qua việc sử dụng những chương trình phần mềm bảng tính thông dụng như LotusR 123, QuattroR hoặc Excel. Tiếp theo đó, giới thiệu những chương trình bảng tính cung cấp những tính năng chuyên nghiệp hơn những chương trình bảng tính chuẩn nói trên một chút. Cuối cùng, nâng đến sử dụng một phần mềm ứng dụng chuyên dùng lập dự toán hoàn chỉnh để tận dụng được tối đa khả năng của máy tính. Bước cuối cùng này thường cho phép phần mềm lập dự toán tích hợp với những phần mềm ứng dụng liên quan khác, ví dụ như phần mềm thanh quyết toán chi phí, lập tiến độ thi công, quản lý dự án và CAD (tự động hoá thiết kế).
  Cơ sở cuả bất kỳ hệ thống lập dự toán bằng máy tính nào là CSDL về đơn giá chi phí. Vấn đề không phải ở chỗ phần mềm lập dự toán công trình phức tạp hay thân thiện (dễ sử dụng), mà toàn bộ thành công phụ thuộc vào tính hoàn chỉnh, công dụng, sự chính xác của dữ liệu chi phí và các phương pháp sử dụng dữ liệu. Không có một cơ sở dữ liệu chức năng đầy đủ, phần mềm lập dự toán xây dựng không hơn gì một chiếc máy tính thông thường mà đắt tiền.
   

  Tiếng Anh chuyên ngành - dự toán - máy tính