trang Blog

 • tho giang ho
  Sáng Tác
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  tho giang ho

  Ân oán giang hồ nuôi ta lớn
  Người tình phụ bạc dạy ta khôn!


   

  *************
  Sống gió giang hồ nuôi tui lớn
  Cơm tù bạc bẻo dạy tui khôn
  Không đâm không chém đời không nể
  Không tiền không bạc gái không theo!
  ***************
  Ân oán giang hồ nuôi tôi lớn
  Cuộc đời khốn nạn dạy tôi khôn
  Không đâm không chém đời không nể
  Không tiền không bạc gái không theo
  **************
  Ân oán giang hồ nuôi ta lớn
  Giang hồ hiểm ác dạy ta khôn
  Không đâm không chém đời không nể
  Không tiền không bạc gái không theo
  *****************
  Ân oán giang hồ nuôi tao lớn
  Cuộc đời khốn nạn dạy tao khôn
  Ko đâm ko chém đời ko nể
  Ko tiền ko bạc lấy gì ăn.

  Thơ....giang hồ 1
  Thử xem

  Tay này vén áo tay kia đặng
  Hài cột mấy vòng khít đủ chơi
  Gươm giáo đêm qua mài sắc bén
  Nào ai dám vuốt râu hùm coi (^wow^)  Thơ....giang hồ 2
  Còn nữa:

  Ta nói thiệt nghe ! Cứ lặng im
  Để xem thiên hạ gậy chọc thiên
  Sấm chớp đua nhau thần phán xét (**)
  Tên nào lớ ngớ mất đầu liền .
  ---


  Thơ....giang hồ 3Hậu quả
  Em yểu điệu mặt hồ gợn sóng
  Tóc liễu kia ngả bóng soi gương
  Hai ta tuy giận mà thương
  Qua giang lại nhớ tấm gương mặt hồ...
  ----
  Giang Hồ <==> Sông & hồ


  Thơ....giang hồ 4

  Trò tiêu khiển

  Thơ thẩn mua vui chớ có lo
  Dao to búa lớn cũng làm trò
  Tiêu khiển một đôi câu chiếu lệ
  Tối về thẳng giấc ngáy o...o
  Thơ....giang hồ 5

  (Tôi thích thể thao
  T&T)

  Thế thời thấy thế thì thay thế
  Thân tàn thi thố tan thì thôi
  Thể thao tiếc thì thua tới tới
  Thế trận thiên thời táp tả tơi ...

   

  __________________
   
  tho giang ho