Thật sự việc bỏ hay dùng từ ngụy chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái chính là hệ tư tưởng của Phan Huy Lê … – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Thật sự việc bỏ hay dùng từ ngụy chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái chính là hệ tư tưởng của Phan Huy Lê và Vũ Minh Giang là ở đây :" Nội chiến" và "chiến tranh ý thức hệ", chứ không phải kháng chiến chống Mỹ; Cũng như Ngụy quân, ngụy quyền Tp Hồ Chí Minh không có ác ôn, tất cả là do tuyên truyền thôi.

Và dường như bọn lật sử này, được người có địa vị cao chống lưng. Thật người ta biết hết, Nhưng không ai nói gì để chúng nó tự tung tự tác từ thời kỳ "6 Dân" với, việc chạy tội "thành công" cho Phan Thanh Giản với sự giúp của Huy Đức. Hay manh nha lấy lại tên gọi Petruský-tên cũ trường chuyên Lê Hồng Phong- hiện nay ở Tp Hồ Chí Minh hiện nay, cho mộ nơi khác.

Và ngẫu nhiên nó trừng hợp với nhiều người, hay nói mẫu cộng sản thắng cộng hòa, hay nói là troll gì đó "phục quốc" của bọn 3 que bên Cali. Thật sự đó là cách suy nghĩ lệch lạc và sai trái, Chỉ có cộng sản Việt Nam thắng Mỹ và tay sai ngụy, chư hầu thôi.

Mời các bạn bình luận

Yume.vn Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Yume