trang Blog

Phuong 1980Tham gia: 24/03/2009
 • Thien la tuong lai cua nhan loai
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Thien la tuong lai cua nhan loai

  Mở đầu bài thuyết pháp, Thượng tọa đã khẳng định là mười phương ba đời Chư Phật đều do Thiền định mà chứng đạo, cho nên Thiền định là pháp tu cốt lõi của đạo Phật. Chúng ta thờ đức Phật trong tư thế Thiền định, kiết già.  Đó là bài học không lời đầu tiên khi ta đến chùa. Và cũng là bài học mãi mãi. Người đệ tử Phật rồi cuối cùng ai cũng phải biết tu tập Thiền định.

  Khi chuẩn bị tu Thiền, ta phải có quyết tâm chấp nhận mọi gian nan vất vả để tu hết kiếp này đến vô lượng kiếp sau, không bao giờ nản chí, không bao giờ thoái lui, bởi vì việc tu hành rất là khó khăn trải qua rất nhiều đời, nhiều kiếp. Đó chính là lý do vì sao công đức của Chư Phật, Chư Bồ Tát là vô lượng, vô biên mà chúng ta lạy mãi không chán. Tuy vậy chúng ta không thể không tu, vì nếu không, ta mãi mãi trầm luân trong luân hồi, sinh tử; mãi mãi chìm trong khổ đau, tăm tối.

  Thiền định là nhiếp tâm trong thanh tịnh để chứng đạt được vô ngã. Khi một người bắt đầu đi vào tu tập Thiền định phải khởi trong tâm mình quán chiếu về vô ngã, thấy thân này không phải là ta, tâm này không phải là ta…Gieo ý niệm về vô ngã là gieo ý niệm về sự giác ngộ, giải thoát. Người này đứng vào một vị trí khác giữa loài người.

  Lại nữa, Thượng tọa đã giảng giải ngắn gọn ý nghĩa về Tứ Diệu Đế là Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Trong Đạo đế có Bát Chánh Đạo, bao gồm : Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Ba chánh sau đều thuộc về Thiền định. Do vậy Thiền định là cốt lõi của đạo Phật, rất quan trọng. 

  Để chứng được Thiền định ta cần một phương pháp đúng và công đức sâu dày. Công đức sâu dày bao gồm làm nhiều việc để giúp cho chúng sinh. Tuy nhiên, chỉ giúp chúng sinh tu hành mới là công đức thù thắng và an trú được tâm. Trong kinh Kim Cang Phật dạy ngài Tu Bồ Đề “Muốn hàng phục được tâm, an trú được tâm thì phải độ hết tất cả chúng sinh vào Niết bàn”. Nghĩa đen của câu đó là để có thể an trú tâm trong Thiền định, ta phải có công đức rất sâu dày, mà việc chính là độ cho chúng sinh tu hành, hướng về sự giác ngộ, hướng về sự giải thoát.

  Thứ hai là phụng sự cho đời. Sống nghĩa là phụng sự mọi người. Ta có 3 việc phải làm để xây dựng được công đức sâu dày cho mình là lễ kính Phật, phụng sự cho đời, truyền bá giáo lý giác ngộ cho mọi người như Phật dạy trong kinh Kim Cang. 

  Thế giới bắt đầu quan tâm đến Thiền. Có nhiều quốc gia hoặc công khai, hoặc bí mật nghiên cứu về Thiền định. Thiền mang lại khả năng kỳ lạ cho con người, có tác dụng tốt trong chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Một số trường học đã đưa Thiền vào dạy.

  Tại sao thế giới lại quan tâm về Thiền? Vì 4 lý do:

  - Thứ nhất là vì tính cao siêu của Thiền. Thiền nâng con người lên thành một con người mới. Người ta cứ tưởng từ từ đột biến gen rồi con người trở thành siêu nhân, nhưng không. Có nhiều vĩ nhân mà đời con cháu họ không có gì đặc biệt. Không có chuyện đột biến gen để đưa đến một loài người cao cấp hơn, mà chỉ có một con đường, đó là Thiền định mới đưa con người lên một bước mới thành một con người mới, cao cấp hơn con người hiện nay. 

  - Thứ hai là tính trí tuệ của Thiền. Con người khi thanh tịnh rồi, họ thông minh cực kỳ. Nghe một mà họ biết mười. Ai nói thoáng qua một điều họ hiểu sâu vào bản chất của nó luôn. 

  - Thứ ba Thiền đem lại đạo đức. Người tu Thiền đúng rồi, tâm từ từ vô ngã. Tuy chưa hoàn toàn vô ngã nhưng được một phần vô ngã, làm cho những người xung quanh thấy dễ chịu. Khi sống gần một người bản ngã nhẹ ta hạnh phúc vô cùng. Họ không tranh giành, không sân si, hay nhường nhịn, biết yêu quý con người, biết cảm thông với lầm lỗi của mọi người, biết vui mừng với thành tựu của người khác. 

  - Thứ tư, chỉ người Thiền được tâm thanh tịnh mới thấy được cái đẹp của cuộc đời một cách trọn vẹn, không bị bóp méo, không bị thương ghét thành kiến. Vì vậy mà thế giới bị thu hút bởi Thiền. Người nào đến được với Thiền là đã đến được nền văn minh tầm cỡ của thế giới.

  Kết thúc khóa tu học, Thượng tọa trụ trì đã cảm niệm công đức của quý phật tử không quản đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt để đến chùa tu học. Chúc quý phật tử gắng sức tu hành, tinh tấn trong chánh pháp và giác ngộ được nhiều người tu theo.

  Tiếng chuông chùa vang vọng, mọi người bịn rịn chia tay nhau và cùng hẹn gặp lại vào khóa tu kỳ tới từ ngày 28 - 30/10/2011.

  Thien la tuong lai cua nhan loai