Thế này là như thế nào hả các anh chị em thiện lành? Không biết thực hư ra sao?… – Yume.vn

— Yume.vn —

Thế này là như thế nào hả các anh chị em thiện lành? Không biết thực hư ra sao?
Cù con tính xin từ “tị nạn” về “hồi hương” hay sao nhị?
Sang bển bị đồng bọn bỏ rơi, đi cọ toilet, rửa bát đũa không đủ ăn rồi tính nước quay về hả? Yên ổn làm ăn, hưởng hồng phúc của Đảng, Nhà nước thì không chịu, thích mơ về một thế giới “tự do”, “dân chủ” đểu để rồi hoạt động chống phá, xuyên tạc, chổng đít vào cả dòng họ cách mạng của chính mình. ngày nay hối hận liệu còn kịp không???Cám ơn mọi người đã theo dõi!

Yume