Thêm cái “bất tử học” nữa để kháng xe bus công cộng và kháng BMW…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Thêm cái “bất tử học” nữa để kháng xe bus công cộng và kháng BMW.

_ _ _

By: ad Tí

Tp.HCM Của TôiChúng tôi Xin cám ơn quý đọc giả đã xem!

Yume