Đăng nhập

Thêm một nhà !

 Mình rời ngôi nhà thân thương MULTI để tìm một chỗ dừng chân có bạn bè, người thân ...và mình chọn nhà FB, rồi nhà MOP... Nhưng cả hai đều thua hẳn Multi.

 Nay có bạn rủ qua đây, nói rằng tính năng nhà nầy tương tự Multi. Và mình đã qua đây... Để rồi xem :)