Theo chủ tịch địa ốc Alibaba thì “Học ngu ra làm công an xã” …….

— Yume.vn —

Theo chủ tịch địa ốc Alibaba thì “Học ngu ra làm công an xã” ….
https://bit.ly/31HJp9c


Yume