Theo quy định ở điều 34 Luật BHXH 2014 thì lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai s…

— Yume.vn —

Theo quy định ở điều 34 Luật BHXH 2014 thì lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Sinh đôi thì nghỉ 7 tháng, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 từ 01/07/2019 mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.490.000 đồng. Chính vì vậy đối với các đối tượng áp dụng mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH cũng sẽ tăng và mức hưởng chế độ thai sản cũng sẽ tăng theo.

Ngoài ra, mức trợ cấp dưỡng sức sau sinh của lao động nữ cũng tăng lên đáng kể. Cụ thể:

– Trước ngày 1/7/2019, tiền dưỡng sức sau sinh bằng 417.000 đồng/ngày;

– Từ ngày 1/7/2019, tiền dưỡng sức sau sinh bằng 447.000 đồng/ngày; tăng 30.000 đồng/ngày so với trước.

Ngoài ra, trong tháng 7/2019, nhiều chính sách mới có liên quan đến tiền lương, chế độ thai sản, mức đóng bảo hiểm y tế, gửi tiền tiết kiệm… có hiệu lực.

Nguồn: Tiền phong

#aFamilyPhotos #Ha #chế_độ_thai_sản #chính_sách_mới


#Yume