thi học kì tới tấp...

chán thiệt,mùa thi lại toàn vào những ngày lễ hội mới cay chứ,giáng sinh chẳng đc đi đâu chơi đã phải lo thi học kì các môn phụ,đến tết dương lịch thì lại lo thi hoc kì toán,anh,văn,lí,thế có khổ không cơ chứ,ta quyết tâm ôn thi cẩn thận,roài sau khi thi xong đi chơi bù cho bõ tức,vậy nhá,hẹn gặp lại tất cả mọi người khi dã thi học kì xong xuôi

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận