Đăng nhập

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ: Cơ hội và thách thức

Ngành bao hiem phi nhan tho đã trải qua năm 2011 với nhiều rủi ro, tuy nhiên họ vẫn đạt được những kết quả khả quan. Nhưng để làm sao có những bước tiến vững chắc trong năm 2012 thì các cong ty bao hiem phi nhan tho Việt Nam sẽ phải làm gì?

Cuộc trao đổi với ông Bùi Đức Song, TGD 1 cong ty bao hiem phi nhan tho ở Việt Nam xung quanh vấn đề này như sau

- Thưa ông, tổng kết năm 2011 cho thấy kết quả kinh doanh của các đơn vị bảo hiểm rất khả quan, thậm chí rất tốt trong khi nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, điều này có mâu thuẫn không? 

Năm  2011 là một năm khó khăn cho cả nền kinh tế bởi lạm phát tăng cao, thiên tai xảy ra gây tổn thất nghiêm trọng về tài sản. Các cong ty bảo hiểm cũng phải chịu tỷ lệ bồi thường lớn. Tuy vậy, các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn có những kết quả kinh doanh khả quan. Đó là do nhu cầu bảo hiểm gia tăng do rủi ro trong nền kinh tế tăng cao; Chất lượng dịch vụ từng bước được cải thiện và nhận thức của người dân trong việc tham gia bảo hiểm ngày một tốt hơn.

-Khó khăn như vậy thì ông có nhận định về thị trường bao hiem phi nhan tho tại VN trong năm nay? Cơ hội cũng như thách thức mà các doanh nghiệp bao hiem phi nhan tho gặp phải? 

Năm 2012, theo dự báo của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI), khối bao hiem phi nhan tho sẽ tăng trưởng với tốc độ 28%, doanh thu ước đạt 27.500 tỷ đồng. Theo đánh giá của tôi, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự đồng lòng của các doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan quản lý và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thị trường bảo hiểm Việt Nam 2012 sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ ổn định và an toàn.

Trong năm nay, theo cam kết WTO, chi nhánh các cong ty bao hiem phi nhan tho nước ngoài sẽ được chính thức thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Như vậy, các DN bao hiem phi nhan tho không chỉ cạnh tranh lẫn nhau mà còn có thêm đối thủ là các chi nhánh nước ngoài. Việt nam sẽ có cơ hội tranh thủ được nguồn vốn, kinh nghiệm, công nghệ và kỹ năng quản lý của các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm nước ngoài. Sự có mặt của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài sẽ thúc đẩy môi trường cạnh tranh trong các hoạt động kinh doanh bảo hiểm, buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải tự đổi mới, tăng cường hiệu quả kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, … để có thể đứng vững và phát triển trên thương trường.

- Để phát triển bền vững và làm ăn có hiệu quả lâu dài, các doanh nghiệp bao hiem phi nhan tho cần có những giải pháp gì, thưa ông? 

Chiến lược phát triển trước mắt của các doanh nghiệp bao hiem phi nhan tho là mở rộng kênh phân phối để tiếp cận nhiều hơn với đối tượng khách hàng cá nhân. Bởi trong năm 2012, khối khách hàng doanh nghiệp sẽ thắt chặt chi tiêu cho hoạt động bảo hiểm. Doanh thu mà các đơn vị bảo hiểm thu được từ phân khúc này sẽ bị sụt giảm. Do vậy việc tiếp cận khách hàng cá nhân là hết sức cần thiết. Các chương trình chăm sóc, hoạt động hỗ trợ tư vấn khách hàng cần phải được chú trọng hơn nữa.

Về lâu dài, với mục tiêu xây dựng thị trường ngày càng phát triển trong sạch lành mạnh, các cong ty bao hiem cần cạnh trang bằng đa dạng hóa sản phẩm cũng như chất lượng trong hoạt động khai thác - giám định – bồi thường. Kết hợp với đó là nỗ lực phát triển sản phẩm mới, có ích cho nền kinh tế, nâng cao năng lực tài chính, trình độ nghiệp vụ bảo hiểm, quy trình quản lý rủi ro bảo hiểm và các doanh nghiệp nên tăng cường hợp tác trong cạnh tranh. 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận