trang Blog

Thích Đạo TínTham gia: 10/07/2009
 • BÀI CÚNG THÍ THỰC
  Đời Sống
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  BÀI CÚNG THÍ THỰC

  BÀI THỈNH CÔ HỒN THỨ 2
  Nhất tâm triệu thỉnh:
  Phụng vị pháp giới lục đạo, tam thập lục bộ, thập nhị loại âm linh cô hồn, tự tha tiên vong gia thân quyến thuộc cập bổn xứ viễn cận vô tự âm linh cô hồn liệt vị.
  Phụng vị pháp giới đa sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu, tứ thân phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, lụy thế oan thân chư âm linh hương hồn.
  Phụng vị Việt Nam kỷ thứ chiến tranh, tiền hậu chiến sĩ trận vọng, nhân dân nạn vong, đồng bào tử nạn, ngũ âm bách tánh, liệt đồn nghĩa trũng, quan lại binh dân, nam phụ lão ấu, hà sa nam nữ vô tự âm linh cô hồn liệt vị.
  Phụng vị bổn phường bổn cảnh nội ngoại viên cư, mê linh khô cốt, phục thi cốt khí, thổ mộc tà tinh, ly mỵ vọng lượng, trệ phách cô hồn, oan hồn uổng tử nam nữ vô tự âm linh cô hồn liệt vị.
  Phụng vị chư oan nghiệp sở vị độc dược, đoạn thai phá noãn, bất tri danh tánh bất tường địa phương, hà sa nam nữ vạn loại âm linh cô hồn u hồn hoạnh hồn không hành thủy lục liệt vị.
  THIẾT NIỆM:
  Than ôi! Đại địa sơn hà
  Luống trong sinh hóa cửa nhà cũng không
  Trên thời khanh tướng vương công
  Dưới thời kinh cổ sĩ nông chư vị
  Gái trai những kẻ âm ty
  Hoặc là tử trận hoặc khi oan tình
  Trúng than trúng dược hại mình
  Sa cơ song gió chìm thuyền
  Lỗi lầm lời hẹn cưu phiền ngàn năm
  Chư âm linh cô hồn, hỡi âm linh cô hồn
  Giờ đây xa cách phương trời
  Phai tình non nước nhạt lời ba sinh
  Còn đâu với bóng với hình
  Xin người giữ lấy hương tình ngày xưa
  Từ đây mai nắng chiều mưa
  Để ai đi sớm về trưa một mình
  Lặng nhìn song nước mông mênh
  Bóng ai thấp thoáng lênh đênh mây trời
  Để hồn lạc long chơi vơi
  Gió bay hờ hững nước trôi hững hờ
  Bao giờ cho đến bao giờ
  Gặp người năm ấy ước mơ cho người
  Làm cho rạng mặt với đời
  Lòng thành trai chủ đất trời chứng cho
  Hoặc hồn ở đầu cành ngọn cỏ
  Hoặc hồn ở bụi xó cành đa
  Hoặc hồn lơ lững là đà mây xanh
  Nghe lời triệu thỉnh đáo đàn lai lâm
  Triệu thỉnh thượng đẳng âm linh cô hồn
  Trung đẳng âm linh cô hồn
  Hạ đẳng âm linh cô hồn
  Tánh tự nan minh, tinh thần bất hủ
  Như đàm thứ vị nan tri
  Thùy hậu thùy tiên
  Như luận căn nguyên thùy thị
  Nãi văn nãi võ, minh nguyệt thanh phong
  Tác bang thu thảo tiêu điều
  Mục đồng tiểu sử ca ngâm
  Tịch dương kim cổ, thảo khô bồng đoạn
  Kỷ thiên truy điếu vô tùng
  Thính pháp văn kinh
  Thử nhật siêu sanh hữu lộ
  Văn kinh triệu thỉnh duy nguyện các quan, âm linh cô hồn lai phó đàn tiền, thính pháp văn kinh thọ cam lồ vị.
  Duy nguyện thừa tam bảo lực, trượng bí mật ngôn thử đãng kim thời lai lâm pháp hội.
                THỈNH CÔ HỒN
  Trên trời điện khuyết kim lâu
  Lụy triều đế chúa công hầu khánh tướng
  Ngư tiều, canh, mộc, công thương chư vị
  Gái trai những kẻ âm ty
  Hoặc là tử trận hoặc khi oan tình
  Hoặc bị vương pháp gia hình
  Trúng than trúng dược
  Hại mình tự nhiên.
  Sa cơ song gió chìm thuyền
  Lỡ làng lời hẹn ưu phiền mạng chung
  Xà thương hổ giảo hãi hung
  Huyết hổ sản nạn phúc trung sẩy rồi
  Hoặc là gặp phải thiên lôi
  Vong thân trú trớ bồi hồi thảm thương
  Hoặc là đường xá lỡ làng
  Phải khi dịch lệ ôn hoàn chẳng tha
  Hoặc là rừng núi xông pha
  Đạp nhầm mìn đạn ác xà mạng vong
  Hoặc bị tai nạn giao thông
  Hồn bay phách tán biết đâu đường về.
  À à ….
  Khách thương cái giả tù nhơn
  Xa cơ viễn tán ngậm hờn âm ty
  Hoặc bị vu khống tình nghi
  Giam cầm tra khảo hồn quy dạ đài
  Hoặc là phá noãn đoạn thai
  Mồ hoang cỏ rậm chẳng ai ngó ngàng
  Hoặc là phá noãn đoạn thai
  Mồ hoang cỏ rậm chẳng ai ngó ngàng
  Hoặc là chái lưới đò ngang
  Rủi ro hà bá thủy quan gọi hồn
  Hoặc là phủ huyện dinh đồn
  Biết bao uổng tử oan hồn bơ vơ
  Đà không kẻ phụng người thờ
  Ngày đơm tháng kỵ trông chờ nơi đâu
  Thảm thương chỉ biết u sầu
  Hồn ma bóng quế dãi dầu chia ly
  Hoặc là cốt khí phục thi
  Hoặc là mọi rợ man di các loài
  Gia viên yểm trơ trong ngoài
  Ly mị vọng lượng bốn loài tà tinh
  Trong vòng pháp giới tứ sinh
  Hà sa phẩm loại âm linh cô hồn
  Ba lần đốt nén tâm hương
  Ba lần triệu thỉnh nguyện thường lai lâm
  Nguyện xin chứng giám trai chủ thành tâm
  Đồng nương Phật lực thoát vòng trầm luân
  Sớm khuya cửa Phật ân cần
  Phò trì trai chủ thừa ân tháng ngày
  Xin đừng theo theo thói mê say
  Tham sân đốn đoạn, từ này lánh xa
  Nam mô đức Phật Di Đà
  Phóng quang tiếp độ hà sa cô hồn.
  Duy nguyện ….. ….
  BÀI CÚNG THÍ THỰC