trang Blog

HIỂU & THƯƠNGTham gia: 24/10/2010
 • Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tại liệu của BBC
  Video
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tại liệu của BBC

  Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tại liệu của BBC