trang Blog

HIỂU & THƯƠNGTham gia: 24/10/2010
 • hình động đức phật và bồ tát
  Photo
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  hình động đức phật và bồ tát


  Hình động PHẬT A Di Đà:

                  


                  


                  


                Hình động PHẬT Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni:

                  


                    Hình động PHẬT Dược Sư:

        Hình động Bồ Tát Di Lặc:

                  

      
            Hình động Bồ Tát Quán Thế Âm:

                  


                                    


                  


  Hình động Bồ Tát Hộ Pháp:

  Hình động các Bồ Tát khác:

            Hình động Thần Tài:

  hình động đức phật và bồ tát