Thiên nhiên luôn là một cái gì đó rất đáng sợ

Cảnh tượng lỡ đất tại Bắc Kinh Trung Quốc là một cảnh tượng kinh hoàng khiến ai xem cũng phải kinh sợ trước sức mạnh của mẹ thiên nhiên.