Thiên nhiên luôn là một cái gì đó rất đáng sợ

#pstarttag#Cảnh tượng lỡ đất tại Bắc Kinh Trung Quốc là một cảnh tượng kinh hoàng khiến ai xem cũng phải kinh sợ trước sức mạnh của mẹ thiên nhiên.