trang Blog

thientai30000Tham gia: 03/06/2010
  •  ĐẠI NÁO NỮ NHI QUỐC- LƯU BÁ ÔN- PHẦN 8 ( TRỌN BỘ )
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    ĐẠI NÁO NỮ NHI QUỐC- LƯU BÁ ÔN- PHẦN 8 ( TRỌN BỘ )

     ĐẠI NÁO NỮ NHI QUỐC- LƯU BÁ ÔN- PHẦN 8 ( TRỌN BỘ )

    Các bạn vào link này xem nha , cực hay : 

    http://www.tudou.com/programs/view/UucKWGfZxsc/?fr=rec1

    LƯU BÁ ÔN PHẦN 8 - ĐẠI NÁO NỮ NHI QUỐC (2006)

    Số Tập: 106


    Diễn viên


    Huỳnh Thiếu Kỳ : Lưu Bá Ôn

    Dương Hoài Dân: Hồ Di Dung

    Tống Đạt Dân: Chu Đệ

    Trần Văn Sơn: Cao Bân

    Từ Quý Anh : Vân Đan Sa La (Nữ Vương)

    Lý Yến : Vân Đan Đàn Phong (Đại Công Chúa)

    Lâm Lập Thanh : Vân Đan Đàn Hoa (Nhị Công Chúa)

    Nghiêm Lập Đình : Vân Đan Đàn Tuyết (Tam Công Chúa)

    Đinh Quốc Lâm : Cống Cát Châu Linh (Đại Tế Ti)

    Vương Vũ Tiệp : Cống Cát Như Song

    Sái Giai Hoành : Ba Vi Ngọc Tân (Đại Tướng Quân)

    Tiểu Phan Phan : Lan Đài Quỳnh Di (Đại Tướng Quân)

    Tiểu Điềm Điềm : Lan Đài Tô Na

    STACY : Hoa Bình

    TIFFINY : Thủy Hồ

    Nhạc Đình : Vân Đan Sa Tương

    Tiểu Bính : Vân Đan Tần Lý

    Trần Uy Hàn : Đa Lẫm

    Ôn Thúy Tần : Vân Đan Sa Thần

    Trương Thụy Hàm : Băng Nhị

    Phương Sổ Chân : Nguyệt Phương Sổ Chân

    Trần Vĩ Dân : Chu Trấn Đồng

    Huỳnh Vũ Hân : Hổ Phách

    Hà Hào Kiệt : Tầm Chân Tản Tiên

    ĐẠI NÁO NỮ NHI QUỐC- LƯU BÁ ÔN- PHẦN 8 ( TRỌN BỘ )