trang Blog

thientai30000Tham gia: 03/06/2010
 • ĐẠI NÁO NỮ NHI QUỐC- LƯU BÁ ÔN- PHẦN 8 ( TRỌN BỘ )
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  ĐẠI NÁO NỮ NHI QUỐC- LƯU BÁ ÔN- PHẦN 8 ( TRỌN BỘ )

   ĐẠI NÁO NỮ NHI QUỐC- LƯU BÁ ÔN- PHẦN 8 ( TRỌN BỘ )

  Các bạn vào link này xem nha , cực hay : 

  http://www.tudou.com/programs/view/UucKWGfZxsc/?fr=rec1

  LƯU BÁ ÔN PHẦN 8 - ĐẠI NÁO NỮ NHI QUỐC (2006)

  Số Tập: 106


  Diễn viên


  Huỳnh Thiếu Kỳ : Lưu Bá Ôn

  Dương Hoài Dân: Hồ Di Dung

  Tống Đạt Dân: Chu Đệ

  Trần Văn Sơn: Cao Bân

  Từ Quý Anh : Vân Đan Sa La (Nữ Vương)

  Lý Yến : Vân Đan Đàn Phong (Đại Công Chúa)

  Lâm Lập Thanh : Vân Đan Đàn Hoa (Nhị Công Chúa)

  Nghiêm Lập Đình : Vân Đan Đàn Tuyết (Tam Công Chúa)

  Đinh Quốc Lâm : Cống Cát Châu Linh (Đại Tế Ti)

  Vương Vũ Tiệp : Cống Cát Như Song

  Sái Giai Hoành : Ba Vi Ngọc Tân (Đại Tướng Quân)

  Tiểu Phan Phan : Lan Đài Quỳnh Di (Đại Tướng Quân)

  Tiểu Điềm Điềm : Lan Đài Tô Na

  STACY : Hoa Bình

  TIFFINY : Thủy Hồ

  Nhạc Đình : Vân Đan Sa Tương

  Tiểu Bính : Vân Đan Tần Lý

  Trần Uy Hàn : Đa Lẫm

  Ôn Thúy Tần : Vân Đan Sa Thần

  Trương Thụy Hàm : Băng Nhị

  Phương Sổ Chân : Nguyệt Phương Sổ Chân

  Trần Vĩ Dân : Chu Trấn Đồng

  Huỳnh Vũ Hân : Hổ Phách

  Hà Hào Kiệt : Tầm Chân Tản Tiên

  ĐẠI NÁO NỮ NHI QUỐC- LƯU BÁ ÔN- PHẦN 8 ( TRỌN BỘ )