Thiệp hồng trao tay mất ngay tạ thóc!!!…

— Yume.vn —

Thiệp hồng trao tay mất ngay tạ thóc!!!
Quà cưới rất to khổng lồ nhất từ trước đến nay 🤣. Vừa thiết thực lại vừa nặng ký 😂. Thôi thì thóc về đến nhà rồi, chúc đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc 😂😂😂
Share: Không Sợ Chó
#aFamily #hóng_trên_mạng #Dl #đám_cưới
#Yume