Đăng nhập

thiệt là...

Hôm hổm cùng bàn bạc cv với chị bạn, sau khi xong việc chị í khoe là mới đi Nha Trang dzìa lấy trong giỏ ra chai rượu nho tặng Tèng...

- Ui ở Nha Trang nhìu quà làm kỷ niệm lắm cơ, sao tặng Tèng cái ni thía... a di phò phò...phạm giới đấy...

- Ừa... nhưng cái này uống tốt cho chị em phụ lữ lắm đấy...

- Thía chị để dùng đi tự dưng tặng làm Tèng ngại wé…

- Có gì đâu mà ngại nhận đi cho chị dzui và nhớ nhanh sớm việc của chị là okai roài…

- Àh mà cho chai ni bao nhiu tiền thía chị?

- Tiền bạc gì... đã nói tặng em mà...

Tèng thì hỏi giá tiền, chị thì cứ tưởng Tèng hỏi để đưa tiền lại...

- Thiệt mà em hỏi chị bao nhiu dzị? Hổng phải hỏi để đưa tiền lại đâu, nếu rẻ thì để uống còn nếu đắc thì đem bán lấy tiền...hehe...

Chị í chỉ biết.. ...Tèng thiệt là...

Sau đó chị lại hỏi Tèng wê ở đâu?

- Tỉnh Bạc Lận áh...

Chị í ngạc nhiên... Bạc Liêu thì nói Bạc Liêu đi...giỡn hoài...

- Í chời... tỉnh Bạc Lận - tỉnh này có Thành phố thuộc cấp tỉnh đấy nhá...

- Ủa Bạc Liêu làm gì có Thành phố...

- Đã nói Bạc Lận mà chị cứ nói Bạc Liêu miết...

Chị í cứ tranh cãi với Tèng giữa Bạc Liêu và Bạc Lận - làm gì có tỉnh Bạc Lận, he he... cũng toại nghiệp bà chị tui...

- Dạ chị hai... em ở tỉnh Bạc Lận thiệt mờ... là tỉnh Tiền Gian......g đó bà chị...

- Khà khà... Tèng thiệt là...

- Àh Tèng là thía đấy chị ơi... dzui thì dzui, buồn thì buồn có khi cũng khìn ghia lắm...

- Thía khi nào Tèng khìn... nói nghe để chị biết đường mà đỡ nữa chứ...

- Àh cái ni hơi căng nà... nhất là trong cv ai mà nói "gấp" là Tèng khìn lên liền áh, cũng may hồi nãy chị nói "nhanh" "sứm" chứ nói "gấp" là...

- Thiệt hẻ...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận