trang Blog

mytrangctTham gia: 30/05/2009
 • LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI NUÔI BÒ SỮA Ở PHÚ YÊN 0903034381
  Kinh Tế
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI NUÔI BÒ SỮA Ở PHÚ YÊN 0903034381

  THUYẾT MINH

  DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA DAIRYLAND CAVINA TẠI PHÚ YÊN

  ĐỊA ĐIỂM: XÃ EA BIA - HUYỆN SÔNG HINH – TỈNH PHÚ YÊN

  CHỦ ĐẦU TƯ:  CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CAVINA

  NỘI DUNG

  CHƯƠNG I:        GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN........................................... 4

  I.1.        Giới thiệu chủ đầu tư........................................................................................................ 4

  I.2.        Mô tả sơ bộ dự án............................................................................................................. 4

  I.3.        Cơ sở pháp lý triển khai dự án......................................................................................... 4

  CHƯƠNG II:     NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG........................................................ 8

  II.1.      TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM.............................................................. 8

  II.1.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam:............................................ 8

  II.2.      ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN. 11

  II.3.      TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN........................... 14

  II.4.      Thị trường và mật độ dân số các tỉnh miền Trung và TP.HCM................................... 16

  II.5.      Một số Trang trại nuôi bò sữa điển hình....................................................................... 17

  CHƯƠNG III:   SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH............... 19

  III.1.    Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư............................................................................................... 19

  III.2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng.................................................................................... 19

  CHƯƠNG IV:    ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG................................................................ 21

  IV.1.    Mô tả địa điểm xây dựng............................................................................................... 21

  IV.2.    Điều kiện tự nhiên........................................................................................................... 21

  IV.2.1.                   Địa hình...................................................................................................................................................... 21

  IV.2.2.                   Áp suất không khí..................................................................................................................................... 21

  IV.2.3.                   Nhiệt độ....................................................................................................................................................... 21

  IV.2.4.                   Độ ẩm.......................................................................................................................................................... 22

  IV.2.5.                   Lượng mưa................................................................................................................................................ 22

  IV.2.6.                   Gió............................................................................................................................................................... 22

  IV.2.7.                   Điều kiện thủy văn................................................................................................................................... 23

  IV.3.    Hiện trạng sử dụng đất.................................................................................................. 24

  IV.3.1. Nền đất tại khu vực dự án................................................................... 24

  IV.3.2. Công trình kiến trúc khác.................................................................... 24

  IV.3.3. Hiện trạng dân cư............................................................................... 24

  IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.................................................................... 25

  IV.4.1. Đường giao thông............................................................................... 25

  IV.4.2. Hệ thống thoát nước mặt..................................................................... 25

  IV.4.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường...................................... 25

  V.4.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng.............................................. 25

  IV.4. 5. Hệ thống cấp nước............................................................................. 25

  IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng................................................................ 25

  CHƯƠNG V:       PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÒNG MẶT BẰNG........................... 26

  5.1       Tổng quĩ đất đầu tư xây dựng công trình................................................ 26

  5.2       Chính sách bồi thường - Mô tả hiện trạng khu đất.................................. 26

  CHƯƠNG VI:    QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN...................................................... 27

  VI.1.    Phạm vi dự án................................................................................................................. 27

  VI.2.    Lựa chọn cấu hình và công suất.................................................................................... 27

  VI.2.1.                   Mô hình các hạng mục đầu tư xây dựng .................................................. 27

  VI.2.2.                   Qui mô đầu tư xây dựng:....................................................................................................................... 28

  CHƯƠNG VII:  GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ................................... 43

  VII.1.  Các hạng mục công trình............................................................................................... 43

  VII.2. Giải pháp thiết kế công trình...................................................................... 43

  VII.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án.......................................................... 43

  VI.2.2. Giải pháp quy hoạch:................................................................................. 43

  VII.2.3. Giải pháp kiến trúc:................................................................................... 43

  VII.2.4. Giải pháp kết cấu:..................................................................................... 44

  VII.2.5. Giải pháp kỹ thuật..................................................................................... 44

  VII.3. Qui hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật........................................................... 45

  VII.3.1. Đường giao thông..................................................................................... 45

  VII.3.2. Quy hoạch chuẩn bị đất xây dựng:............................................................... 46

  VII.3.3. Hệ thống thoát nước mặt:........................................................................... 46

  VII.3.4. Hệ thống thoát nước bẩn – vệ sinh môi trường:............................................... 46

  VII.3.5. Hệ thống cấp nước:.................................................................................. 46

  VII.3.6. Hệ thống cấp điện – chiếu sáng công cộng:.................................................... 47

  VII.4. Xây dựng đường, sân bãi............................................................................................................................................ 47

  VII.5. Hệ thống cấp thoát nước............................................................................................................................................... 48

  VII.6. Hạ tầng kỹ thuật............................................................................................................................................................ 48

  CHƯƠNG VIII:PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG...................... 49

  VIII.1.Phương án hoạt động và sử dụng người lao động......................................................... 49

  CHƯƠNG IX:    PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH....................................... 50

  IX.1.    Tiến độ thực hiện............................................................................................................ 50

  IX.2.    Giải pháp thi công xây dựng.......................................................................................... 50

  IX.2.1.                   Phương án thi công.................................................................................................................................. 50

  IX.3.    SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG..................................................................................... 51

  IX.4.    THIẾT BỊ THI CÔNG CHÍNH..................................................................................... 51

  IX.5.    Hình thức quản lý dự án................................................................................................. 52

  CHƯƠNG X:       ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN.......................... 53

  X.1.      Đánh giá tác động môi trường....................................................................................... 53

  CHƯƠNG XI:    TỔNG MỨC ĐẦU TƯ.................................................................. 63

  XI.1.    Cơ sở lập Tổng mức đầu tư............................................................................................ 63

  XI.2.    Nội dung Tổng mức đầu tư............................................................................................ 64

  XI.2.1.                   Chi phí xây dựng và lắp đặt.................................................................................................................... 64

  XI.2.2.                   Chi phí thiết bị............................................................................................................................................ 64

  XI.2.3.                   Chi phí quản lý dự án:.............................................................................................................................. 64

  XI.2.4.                   Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm............................................................................................ 65

  XI.2.5.                   Chi phí khác............................................................................................................................................... 65

  XI.2.6.                   Dự phòng phí:............................................................................................................................................ 65

  XI.2.7.                   Lãi vay trong thời gian xây dựng:.......................................................................................................... 66

  CHƯƠNG XII:  VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN.......................................................... 70

  XII.1.  Nguồn vốn đầu tư của dự án.......................................................................................... 70

  XII.2.  Nguồn vốn...................................................................................................................... 70

  XII.3.  Phương án hoàn trả vốn vay.......................................................................................... 71

  CHƯƠNG XIII:HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN............................... 72

  XIII.1.Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán.......................................................................... 72

  XIII.1.1.               Các thông số giả định dùng để tính toán.............................................................................................. 72

  XIII.2.Tính toán chi phí............................................................................................................. 72

  Bảng tổng hợp chí phí 08 năm đầu của dự án:................................................................................................................... 74

  Bảng tổng hợp doanh thu 08 năm đầu của dự án:............................................................................................................. 76

  XIII.3.Các chỉ tiêu kinh tế của dự án........................................................................................ 80

  XIII.4.Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội............................................................................ 80

  CHƯƠNG XIV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................... 81

  XIV.1.Kết luận.......................................................................................................................... 81

  XIV.2.Kiến nghị........................................................................................................................ 81

  Trung tâm phân phối Dự Án www.xaydungduan.com

  158 Nguyễn Văn Thủ, PDakao, Q1, HCM

  www.xaydungduan.com

  0903 034 381

  Nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc

  Liên hệ: Công ty CP Tư Vấn Đầu TưThảo Nguyên Xanh

  Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh

  Phòng tư vấn dự án:  (08) 3911 8551 - 3911 8552 – 2241 1112 – 2241 1116

  Fax: 08 3911 8579   2241 1880 – 2241 1886

  Chi nhánh vp Thảo Nguyên Xanh:

  40 Hoàng Hoa Thám, P. Phú Lợi, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương 

  Website: www.taichinhketoan.com.vn           ; www.ketoanclub.com   ; www.xaydungduan.com  

   Email: tuvan@taichinhketoan.com.vn

  Y!M: ducmaivn@yahoo.com, thaonguyenxanh_minhkt@yahoo.com, thaonguyenxanh_hanhda@yahoo.com

  NHẬN HỒ SƠ TOÀN QUỐC

  Thảo Nguyên Xanh tại chi nhánh Bình Dương

  Thảo Nguyên Xanh chi nhánh HCM

  LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI NUÔI BÒ SỮA Ở PHÚ YÊN 0903034381