Thơ: 1 đoạn trong lời bài hát ” Chiều bên đồi sim” . Hoa sim tím thường đi đôi với nỗ…

— Yume.vn —

các bạn đang xem bài thơ: 1 đoạn trong lời bài hát ” Chiều bên đồi sim” . Hoa sim tím thường đi đôi với nỗ…

1 đoạn trong lời bài hát ” Chiều bên đồi sim” . Hoa sim tím thường đi đôi với nỗi buồn và chia xa😟😟😟


#Yume