Thơ: CHIA XA…

— Yume.vn —

các bạn đang đọc bài thơ: CHIA XA…

CHIA XA

Ngàn nỗi nhớ trong đêm im lìm
Tiếng của người văng vẳng đâu đây
Nay thì xa khuất ngàn mây
Lẫn vào sương gió đôi giây mịt mờ.

Còn đâu nữa lời thơ êm ái
Chữ ân tình nay phải chia xa
Thời gian chua xót phôi pha
Tuy nhiên giờ cay đắng như là kim châm.

Bởi phận mỏng trao lầm duyên thắm
Người ra đi để lắm buồn đau
Ngờ đâu vị ngọt qua mau
Chỉ còn đắng chát và màu tối đen.

Dầu đỗ vỡ vẫn len trong trí
Bóng hình chàng ngự trị tim em
Chỉ mong thấy dáng bên rèm
Đôi tay dang rộng lại kèm dấu yêu.


#Yume