Thơ: Có bạn nào chán Sài Thành chưa?…

— Yume.vn —

mọi người đang xem bài thơ: Có bạn nào chán Sài Thành chưa?…

Có bạn nào chán Sài Thành chưa?
-Trích thơ Nguyễn Thiên Ngân-


#Yume