Thơ: Có bạn nữ nào thấy câu nói này đúng không ? :D…

— Yume.vn —

mọi người đang đọc bài thơ: Có bạn nữ nào thấy câu nói này đúng không ? :D…

Có bạn nữ nào thấy câu nói này đúng không ?


#Yume