Thơ: Có các đêm ngục đầu trên gối chiếc…

— Yume.vn —

mọi người đang đọc bài thơ: Có các đêm ngục đầu trên gối chiếc…

Có các đêm ngục đầu trên gối chiếc
em âm thầm nhớ lại kỹ niệm xưa


#Yume