Thơ: Công cha nghĩa mẹ sinh thành…

— Yume.vn —

Quý đọc giả đang đọc bài thơ: Công cha nghĩa mẹ sinh thành…

Công cha nghĩa mẹ sinh thành
Làm cách nào có thể suốt đời con quên


#Yume