Thơ: Đã không còn duyên thì buông tay sẽ tốt cho cả 2…

— Yume.vn —

các bạn đang xem bài thơ: Đã không còn duyên thì buông tay sẽ tốt cho cả 2…

Đã không còn duyên thì buông tay sẽ tốt cho cả 2😨😨😨


#Yume