Thơ: Đợi mong…

— Yume.vn —

các bạn đang xem bài thơ: Đợi mong…

Đợi mong

Mấy mùa cây lúa trổ bông
Là ngần ngày ấy anh mong anh chờ
Biết là lời hứa tuổi thơ
Hứa cho vui ấy! Ai chờ mặt ai

E, gờ như cánh chim bay
Riêng anh ở lại đêm ngày nhớ thương
Giờ thì tóc đã điểm sương
Hai mươi năm lẽ vấn vương bóng hình

Nhớ ai tác nước đầu đình
các đêm trăng sáng chúng mình có đôi
hiện nay em đã xa rồi
Chỉ vì câu hứa mà tôi vẫn chờ…!
Thơ sưu tầm


#Yume