Thơ: Em thương mến….

— Yume.vn —

mọi người đang xem bài thơ: Em thương mến….

Em thương mến.
không có gì để vội.
Lá vẫn xanh bình thản hát trên cành.
Có các lúc ta cần phải đợi.
Kẻo vội vàng, đôi lúc hoá mong manh


#Yume