Thơ: Giá mà lúc mình buồn như tận thế…

— Yume.vn —

các bạn đang xem bài thơ: Giá mà lúc mình buồn như tận thế…

Giá mà lúc mình buồn như tận thế

Có một ai bấm máy gọi cho mình

Mình sẽ khóc mặc thân sơ quen lạ

Quên dặt dè mà thổ lộ linh tinh

.

Giá mà lúc lòng mình đang yếu đuối

Có một ai yên lặng nắm tay mình

Thì có lẽ mình sẽ mang tình đó

Mà thương hoài với một dạ đinh ninh

.

Giá mà lúc mình đau như dao cắt

Có một ai chợt nói nhớ mong mình

Mình sẽ tự băng vết thương rớm máu

Gượng bước về nơi hẹn cũ nghe mưa

.

Giá mà lúc mình rơi vào đáy vực

Hết trông mong hy vọng hết cả rồi

Có ai đó bảo mình không sao cả

Mình sẽ bò theo dấu vết sông trôi
-Nguyễn Thiên Ngân-


#Yume