Thơ: Hóa ra năm tháng ấy…

— Yume.vn —

các bạn đang xem bài thơ: Hóa ra năm tháng ấy…

Hóa ra năm tháng ấy
Khờ dại lắm phải không
Người trao cơn gió thoảng
Ta trút cả bão lòng

Hóa ra người tài giỏi
Lừa gạt kẻ ngu si
Rồi quay lưng như thể
Chưa hề có chuyện gì

Lẽ ra nên hờn trách
Lẽ ra phải hận sầu
Mà ta không thèm chấp
Người vậy đáng gì đâu

cám ơn người tráo trở
Cho ta hiểu cuộc đời
Có các người rẻ rúng
Xem tình tựa cuộc chơi

Ta sẽ không buồn nhé
Chút xíu chuyện hợp tan
Cây vẫn vươn mạnh mẽ
Dẫu thêm chút lá vàng!

-Phong Trần-


#Yume