Thơ: MÙA HÈ NẮNG NÓNG Thơ: Trần Nhạc P/s: vị trí ad 34 độ, vị trí các bạn mấy độ rồi…

— Yume.vn —

các bạn đang đọc bài thơ: MÙA HÈ NẮNG NÓNG Thơ: Trần Nhạc P/s: vị trí ad 34 độ, vị trí các bạn mấy độ rồi…

MÙA HÈ NẮNG NÓNG Thơ: Trần Nhạc P/s: vị trí ad 34 độ, vị trí các bạn mấy độ rồi 🦀


#Yume