Thơ: Nếu buổi sáng nay thức dậy….

— Yume.vn —

Quý đọc giả đang đọc bài thơ: Nếu buổi sáng nay thức dậy….

Nếu buổi sáng nay thức dậy.
Thấy còn khỏe mạnh bình an.
Giữa cuộc đời đầy gian khổ.
Phước hơn nhiều người thế gian.

Nếu buổi sáng nay thức dậy.
Mở mắt chậm nhìn xung quanh.
Cha mẹ. Anh em còn đó.
Đời ta may mắn phước lành.

Nếu buổi sáng nay thức dậy.
Quên hết hận sầu thứ tha.
cám ơn mình còn hơi thở.
Sống đẹp hơn ngày hôm qua.
(Thơ Huỳnh Kim Hy)


#Yume