Thơ: Nếu không có duyên nợ nhau thì nên buông tay cho con tim được nhẹ nhàng…

— Yume.vn —

Quý đọc giả đang xem bài thơ: Nếu không có duyên nợ nhau thì nên buông tay cho con tim được nhẹ nhàng…

Nếu không có duyên nợ nhau thì nên buông tay cho con tim được nhẹ nhàng


#Yume