Thơ: “Nếu không phải hai bên đều thích nhau, thì sự si tình của bạn là gánh nặng của …

— Yume.vn —

Quý đọc giả đang đọc bài thơ: “Nếu không phải hai bên đều thích nhau, thì sự si tình của bạn là gánh nặng của …

“Nếu không phải hai bên đều thích nhau, thì sự si tình của bạn là gánh nặng của người khác”
– Sưu tầm –


#Yume