Thơ: SAO…

— Yume.vn —

Quý đọc giả đang đọc bài thơ: SAO…

SAO

Một ngôi sao vừa rơi
vụt tắt trên bầu trời
hoặc tên người ấy
vụt tắt ở trong tôi ?
Vẫn thấy trên bầu trời
có muôn vàn sao sáng
mà ở trong thâm tâm tôi
như một hành lang vắng
Một ngôi sao vừa tắt
bầu trời vẫn không buồn
sao tên người ấy tắt
trong thâm tâm tôi cô đơn ?


#Yume