Thơ: THÔI …VỀ…

— Yume.vn —

Quý đọc giả đang xem bài thơ: THÔI …VỀ…

THÔI …VỀ

Anh về bên ấy với người
Còn tôi ở lại khóc cười đơn côi
Cũng say đắm, cũng đứng ngồi
Phận đời mỗi khác đành thôi má hồng

Đi về bên ấy vui không
Ái ân hương cũ xót lòng thương tôi
Gác tay đêm trắng rối bời
Yêu sai đành khổ chia đôi chữ tình

Chiều tàn bó gối lặng thinh
Giờ này phương ấy mình mình em em
Nhạt nhòa gối ướt mi rèm
Chém cha cái kiếp ! Tàn đêm rã rời

Người về, sao bỗng chơi vơi
Ngỡ đâu rằng mất một trời yêu đương
Cũng môi mắt ấy phải nhường
Chiếu chăn xẻ nửa, nặng vương ưu phiền

Người về thôi chẳng khóc đâu
Ngược từ trong dạ, nén đau để dành
Yêu người là giết tuổi xanh
Đợi chờ câm lặng cũng thành nợ duyên

– Huệ Thi –


#Yume