Thơ: Tình yêu rồi cũng như giấc mộng…….

— Yume.vn —

Quý đọc giả đang đọc bài thơ: Tình yêu rồi cũng như giấc mộng…….

Tình yêu rồi cũng như giấc mộng….


#Yume