Thơ: “Tôi sợ ngày hôm ấy…

— Yume.vn —

mọi người đang xem bài thơ: “Tôi sợ ngày hôm ấy…

“Tôi sợ ngày hôm ấy
Người không còn ở đây
Nắm tay tôi thật chặt
Giữa vinh quang đong đầy

Tôi sợ đến một ngày
Có trong tay trời biển
Thiên hạ là của riêng
Tuy nhiên đánh mất đặc quyền
Cầm tay người an nhiên.”

_ Trịnh Nam Trân _
#Yume