trang Blog

A DI ĐÀ PHẬTTham gia: 31/05/2011
 • Thơ về Niệm Phật
  Sáng Tác
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Thơ về Niệm Phật

  Một câu niệm Phật siêu tam giới
  Mười phương thánh chúng tựu như mây
  Cha Lành buông xuống tay cứu độ
  Chúng sinh ba thuở đội ơn dầy

  ------

  niệm Phật nhớ quét lá cây đa 
  quét sao cho sạch chớ la cà 
  một mai sân sạch ,đa chẳng dính 
  mới hiểu rằng ta chính là ta 

  ------

  Kiếp người thật rất mỏng manh
  Sinh,già,bệnh,chết thật là thảm thương
  Khuyên ai thấy kiếp vô thường
  Hãy mau gấp niệm Di Đà Từ Bi
  Tây Phương sẽ đón ta về
  Ta Bà này khổ,nguyện mà lìa xa.

  --------

  Lục thập niên tiền ly Phật quốc
  Kỷ hồi xuân khứ hựu thu lai
  Kim nhật viên thành công quả phúc
  Cực Lạc Tây phuơng Tịnh Độ qui.

  A Di Đà Phật vang pháp giới
  Đất lành cho đến chín tầng mây
  Một niệm không sinh vô lượng độ
  Chúng sinh vô niệm hết nghiệp dầy

  niệm Phật lặng im lá cây đa 
  trăng sao trong sáng hết la cà 
  tự tại thong dong khi chẳng dính 
  thắc mắc mà chi ta chẳng ta

  Nam mô Đức Phật Vô Lượng Thọ
  mười phương tỏ rạng Vô Lượng Quang
  A Di Đà Phật không cũng không!
  sinh tử không hai với niết bàn!

  -------------

  Đường về Cực Lạc rộng thênh thang
  Gió mát trăng thanh không bụi mờ
  Tiến bước ta đi về cọi góc
  Thoát khỏi hồ mê bao kiếp dày

  --------------

  -Cốc...cốc ...cốc,
  Đầu lâu khóc,
  Sống lăn lóc,
  Theo lợi danh,
  Tranh tôi,anh.
  -Cốc...cốc...cốc,
  Tóc mới xanh,
  Nay đã bạc,
  Đời cò vạc,
  Kiếp đọa đầy,
  Chết bỏ thây,
  Nghiệp lôi dắt,
  Đến chốn nào?
  Tâm lao xao.
  -Cốc...cốc...cốc.
  -Ke...e...ng...
  A di Đà Phật.
  -Cốc...cốc cốc,
  Đầu lâu khóc,
  Chết còn xương,
  Sao chẳng buông?
  Cầu giải thoát,
  Nương theo Pháp
  Sống an lạc.
  -Cốc cốc cốc
  Một lòng dốc,
  Cầu Tây Phương,
  -Mọi tai ương,
  Cùng tai vạ,
  Như rơm,rạ,
  Gom bao đời,
  -Một mồi thôi!
  -Ke...e...ng,
  Cháy bằng sạch!
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Niệm nhất nhật,
  Niệm nhị nhật
  Niệm tam nhật.
  ...........Thất nhật
  Nhất tâm bấn loạn
  Tức đắc vãng sanh...
  -coccoccoccoc
  -Keng.

  ------------

  Hơn mười tám năm lo đèn sách
  Công danh phú quý có được gì?
  Phân nữa đời người đã tiêu hao
  Vẫn sống mê hoài trong mộng huyễn
  Giờ đây một nữa đời còn lại
  Kiếp phù du quyết giải cho xong
  Bao đời bao kiếp đã đủ rồi
  Một kiếp nầy thôi không muốn nữa
  Đời nầy quyết định đáo Tây Kỳ
  Ước vọng trời Tây hoa sớm nở
  Sen vàng chín phẩm đón ta về
  Thao thức ngày đêm chỉ thế thôi!

  -------------

  TRỰC NIỆM KHỨ

  Di Đà giáo ngã niệm Di Đà

  Khẩu niệm Di Đà thính Di Đà

  Di Đà Di Đà trực niệm khứ

  Nguyên lai Di Đà niệm Di Đà

  Tạm dịch

  NIỆM HOÀI ĐI

  Di Đà dạy tôi niệm Di Đà

  Miệng niệm Di Đà nghe Di Đà

  Di Đà Di Đà cứ niệm luôn

  Hèn chi Di Đà niệm Di Đà

  ----------

  Niệm Phật Ru Con

  Nam Mô A Di Ðà Phật
  Nam Mô A Di Ðà Phật
  Nam Mô A Di Ðà Phật

  Mẹ ngồi niệm Phật ru con
  Trong đêm thanh vắng trăng non diệu huyền
  Từng lời kết hạt kim liên
  Mẹ ơi! Con ngủ một đêm an lành
  Mẹ ngồi niệm Phật lòng thành
  Trong mơ con thấy trời xanh tuyệt vời
  Nụ cười hé nở trên môi
  Mẹ ơi! Con ngủ trong lời mẹ ru
  Mẹ ngồi niệm Phật kinh Như
  Tỏa hương thơm ngát ánh Từ nghiêm trang
  Êm đềm mộng đẹp mênh mang
  Mẹ ơi! Con ngủ trong làn tình thương
  Mẹ ngồi niệm Phật đêm trường
  Vi vu tiếng gió ánh dương sáng dần
  Trời đông mà ngỡ mùa xuân
  Mẹ ơi! Con ngủ trong chân Bồ Ðề
  Nam Mô A Di Ðà Phật
  Nam Mô A Di Ðà Phật
  Nam Mô A Di Ðà Phật

  ---------------

  SƯU TẦM

  Thơ về Niệm Phật