Đăng nhập

Thoáng

hneiz..... thoÁng tipez ent..
gẦn đy học lại gòi nhỹ.. mau wá.. thời dzan nèi mìk gặp dx nhìu đìu nhắm.. shau pêy h k học dy nhỹ...


dy học... mìk shẽ kó thễ wên dx nhìu thứh..... wên dx kái thứh đó....wên dy kái thứ t/c k dx ng` tah trân trọg...

mog chờ... trôg ngóg.. dzờ kũg chag kòn j đág wý....

thoáng lướk blog, dzào lại kái ent đó...1 ng nào đó đag pùn dzì 1 ai đó....


đìu uoc kũg đã thành heạn thựx.... h/p đã đến.. nhưg k den dzoi mìk, den dzoi 1 ai nọ..


kòn nhớh kái dem shao băg k... thựx shự.. hom dó.. k ngòi ngắm shao.. màh là ngòi suy nghỹ,... nt vZ mì màh pão lÀz ngủ ròi.. k đao...


thực shự mous k ngủ.. mous mún yên tỉk.... mous mún khóx


đìu uoc gòi kụg da thành nhưg một ai đó dag vui k1o nghỹ rang trog nìm dzui ếy kó một shự hy sik rất lớn...kứ pùn thầm... kứ nhớ thầm but ròi shẹ dx dzề, toíz nào... trên gói kụg thấm dzài dzọt nướx [êh, k phẢi nc pọt đao nhÁk]....
ság dzệy, kon mẮt kứh shưg đỏ, tớk tựh hõi... chag nhẽ mìk kứh như vaịz hoài.. chẵg bik fải nói shAO nhưg... tuyệt dzọg lắm
trog lúx pùn, kứ để kái stt là busỳ..

thực ra tớk mún chat nhắm chứh, nhưg tớk k thể.. tớk mún ai

đó pm shAre kùg.. dzà mì nàz ng đó.

heobuheobu_9999: shao mou spùn...pùn nữa àk

¶\/¶øu§¥ ™ sAd w mE :):): :-s

heobuheobu_9999: mous pùn thỳ mì kũg k vui dc đâu

¶\/¶øu§¥ ™ sAd w mE :):): bek lÀm shAo: chán wá...

heobuheobu_9999: thoy, mì kụg chag bik làm j để mous dzui, mous kố lên dy


tớk k nhớ rỏ.. tớk chỵ bik.. shự wan tâm kụa mi làm tro
tớk- mous kảm kík gất nhìu

Lịu kó một nGÈi, mọi thứh shẽ kết thúx mau....


dzÁ nhưh tớk chưa sik ra nhỹ.. chac kuoc shốg shẽ pớt thêm 1 thứh fiền toáientraiz... chỹ kó thế thoy... dzù shao.. nh~ dzì tớk mún tớk đã thực heạn dx... tớk kũg k đòi hõi...tớk shẽ wên nhák.. tớk k suy nghỹ nữa... tớk gạt pỏ để kó kuộx shốg mới.. àk nửa.. tớk shẽ k khóx.. k kh1ox dzì kậu thêm lần nào nữa đâu..hứa déiz... đìu kòn lẠi mous mún nói: wish yiu h/p... mãi mãi như đìu tớk mún


entryz...: koi tớk là tỳk iu, iu tớk thỳ kòm nhÁk.. k thỳ thoy...=]]]]]]pAiz mous: 2p.m

[06-08-08]

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận