Thời tiết 12h 30/07/2019: Áp thấp nhiệt đới đã hình thành, có khả năng mạnh lên thành bão| VTC14

— Yume.vn —

VÙNG ÁP THẤP ĐÃ MẠNH LÊN THÀNH ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI
https://www.youtube.com/watch?v=4H1oJT8hbsI&feature=youtu.be


#Yume