Thời tiết nắng nóng thế Tuy nhiên trong cái khó nó lại ló cái khôn. Thôi thì đằng n…

— Yume.vn —

Thời tiết nắng nóng thế Tuy nhiên trong cái khó nó lại ló cái khôn. Thôi thì đằng nào cũng vậy, phơi xừ ra về nhà là chỉ việc ăn thôi 😂
Via: oto+
#Yume