Thống kê tiền chi tiêu sinh hoạt của nhà em đây các mẹ ạ Đây là đã phát sinh và dự kiến. Chẳng thán… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Thống kê tiền chi tiêu sinh hoạt của nhà em đây các mẹ ạ 😥😥😥 Đây là đã phát sinh và dự kiến. Chẳng tháng nào còn dư tiền để dành nữa luôn.
#aFamilyPhotos #dxqYume.vn Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi!

Yume