THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG – LÒ ĐÀO TẠO siêu NHÂN…

— Yume.vn —

THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG – LÒ ĐÀO TẠO siêu NHÂN

1. Nằm ở quận 5, luôn được xem là lò đào tạo siêu nhân hàng đầu, cho đến khi người ta biết ở quận 5 còn có Phổ thông năng khiếu.

2. địa điểm nằm cạnh và gần Tự Nhiên, Sư Phạm, Tp.HCM, Trung học thực hành, nên bãi xe của LHP trước khi dời ra sau trường…

Khác
Trong hình ảnh có thể có: văn bản và ngoài trời

#Yume