Thủ Đức…

— Yume.vn —

Thủ Đức

Cập nhật thêm 1 số hình ảnh tắc đường hiện nay ở Phạm Văn Đồng và Tô Ngọc Vân, Võ Vân Ngân, Kha Vạn Cân…

cám ơn các bạn đã gửi ảnh ad

#Yume