THỬ THÁCH SỐ 25…

— Yume.vn —

🔥 THỬ THÁCH SỐ 25 🔥
Đừng quên nhiệm vụ tạo ra gạch sinh thái sẽ bắt đầu vào ngày mai (28/06) nhé. các Trộm cố lên nào!
Tham gia ngay vào chuỗi thử thách 30 ngày giảm nhựa-một-lần ở https://cuocchientromnhua.wechoice.vn/danh-sach-nhiem-vu.htm
#Cuocchientromnhua #Kenh14#19020challenge #lessplastic


#Yume