THỬ THÁCH SỐ 28…

— Yume.vn —

🔥 THỬ THÁCH SỐ 28 🔥

Thử thách 28 tuy không làm khó các Trộm Tuy nhiên cần thời gian chuẩn bị siêu tỉ mỉ. Vì thế BTC quyết định đăng nhiệm vụ 28 để các bạn sẵn sàng cho cuộc chiến tốt hơn! Đừng quên nhiệm vụ ngày mai cũng quan trọng không kém nha

Đừng quên tham gia ngay 7 ngày Cuối cùng của Cuộc Chiến Trộm Nhựa ở https://cuocchientromnhua.wechoice.vn/danh-sach-nhiem-vu.htm

#Cuocchientromnhua #Kenh14 #19020challenge #lessplastic


#Yume