thực ra là con gái luôn có hai chiếc phao cứu sinh. Nhưng không phải ai cũng biết cách để tận dụng …

— Yume.vn —

thực ra là con gái luôn có hai chiếc phao cứu sinh. Nhưng không phải ai cũng biết cách để tận dụng nó 😌#Yume