Thực trạng một số bộ phận giới trẻ hiện nay.

Comments

  • hieunguyenvja  -  13/12/2011 10:33:58

    Bị xóa?
  • tuyet_nhu12  -  14/12/2011 09:10:49

    khong biet phai noi sao ngoai chu buon