Thương bác quá, mong bác mau hết bệnh…

— Yume.vn —

Thương bác quá, mong bác mau hết bệnh 😢#Yume